Akatyst – Totus Tuus

Teatr Franciszka

„Akatyst – Totus Tuus”

W setną rocznicę urodzin Jana Pawła II


Premiera on-linie

11 października 2020, godz. 19.00 
XX Dzień Papieski „Totus Tuus!”


na kanale YouTube DzieloTV


Nasz najnowszy projekt „Akatyst - Totus Tuus” ma zupełnie odmienny charakter od dotychczasowych, musicalowych spektakli. Zrealizowany jako film artystyczny, poprzez medytację nad słowem, muzyką i obrazem zaprasza odbiorcę do kontemplacji tajemnicy Wcielenia i zachwytu nad Człowieczeństwem, któremu w osobie Maryi zostało przywrócone pełne Podobieństwo Boże.

Film pragniemy zadedykować Janowi Pawłowi II, którego duchowość była głęboko naznaczona pobożnością maryjną, dobitnie wyrażoną w Jego biskupiej dewizie „Totus Tuus”. Wezwanie to pochodzi z Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny św. Ludwika Marii Grignion de Montfort: „Totus Tuus ego sum, et omnia mea Tua sunt. Accipio Te in mea omnia. Praebe mihi cor Tuum, Maria” – „Jestem cały Twój, a wszystko, co moje, do Ciebie należy. Przyjmuję Ciebie całym sobą. Daj mi Swoje serce, Maryjo”. Jak sam pisze Jan Paweł II: „Lektura tej książki była również dla mnie wielką pomocą w młodzieńczych latach, gdyż w niej «znalazłem odpowiedź na moje pytania» wywołane obawami, że kult Maryi może zyskać «w sposób przesadny pierwszeństwo przed nabożeństwem do samego Chrystusa» (Jan Paweł II, Dar i tajemnica, Kraków 1996, s. 29). Dzięki mądrości nauki św. Ludwika Marii zrozumiałem, że jeśli przeżywa się tajemnicę Maryi w Chrystusie, to takie niebezpieczeństwo nie istnieje. Mariologia świętego jest bowiem zakorzeniona «w tajemnicy trynitarnej oraz w prawdzie o Wcieleniu Słowa Bożego» (tamże, s. 30)”. (Jan Paweł II, List do rodzin Montfortańskich z 8 grudnia 2003 r.)

Scenariusz i muzyka „Akatystu - Totus Tuus” zostały oparte na starożytnej modlitwie Akatystu, pochodzącej z V-VI wieku, sławiącej przymioty Bogarodzicy. Zawarty w Akatyście trop dramaturgiczny (poszczególne części utworu rozpoczynają się antyfonami odnoszącymi się do biblijnych scen z życia Maryi) został potraktowany jako porządkujący narrację podział na animowane sceny. Powstały w poetyce „impresyjnej opowieści” film przedstawia ciąg niespiesznych, „uruchomionych obrazów” autorstwa Agnieszki Jasińskiej w które nieomal dosłownie „weszli” młodzi aktorzy Teatru Franciszka.


Dzieło prezentuje życiowy dorobek artystyczny Malarki, interpretując sensy zawarte 
w Jej realizacjach w całkiem nowy, zaskakujący sposób. Pozostaje on jednak w zgodzie 
z podstawową ideą Jej obrazów, w których – jak mówi sama Autorka – „odbiorca ma szansę zetknięcia się ze Światłem, w którym spotyka się pierwiastek ludzki z boskim”.

Integralną częścią projektu jest muzyka Piotra Solorza, absolwenta Fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia reinterpretująca tradycyjną melodię Akatystu oraz wzbogacająca ją o nowe kompozycje i aranżacje.

Ze względu na czas pandemii kilkumiesięczna praca zespołu Teatru Franciszka nad projektem odbywała się zdalnie, podczas warsztatów i prób odbywających się on-line. Materiały audiowizualne w zdecydowanej większości zostały nagrane przez wykonawców samodzielne, stając się bazą filmowo-muzycznego „kolażu”.


Dramaturgia, reżyseria i animacje: Em Anonim

Muzyka, aranżacje i nagrania: Piotr Solorz

Obrazy, projekty plastyczne i animacje: Agnieszka Jasińska

Choreografia: Sara Solorz

Opieka merytoryczna: ks. dr Robert Kaczmarek


Spektakl on-linie dostępny będzie na kanale YouTube DzieloTVFilm „Akatyst – Totus Tuus” w symboliczny sposób kończy pięcioletnią działalność Teatru Franciszka (nastawionego dotychczas na produkcję autorskich spektakli musicalowych). Filmowy projekt jest cezurą wprowadzającą Zespół w nowy obszar funkcjonowania – od teraz jako Studium Teatru Franciszka (formę pedagogicznego kursu zorientowanego na Teatr Chrześcijański, którego owocem będą m.in. coroczne „Spektakle Dyplomowe” studentów trzeciego roku).


wyróżnione posty
ostatnie posty